Výběr článků podle 'Historie'

Zvon Benedikt

Zvon Benedikt je nový zvon z roku 2019, který po necelých 300 letech nahradil původní historický zvon v nebřezinské kapličce. Starý zvon už byl tak poškozen, že nebylo možné jej dále používat. O nový zvon se významně zasloužil pan František Zídek spolu s dalšími občany Nebřezin a mnoha přispěvateli.

16. listopadu 2019, den před 30. výročím sametové revoluce, proběhlo představení a slavnostní požehnání nového zvonu „BENEDIKT“. Díky této slavnosti si každý zájemce mohl zblízka prohlédnout nový zvon, protože po jeho zavěšení v kapličce už to nebude možné. A důvodem této akce bylo také posvěcení zvonu Otcem Holotou. Návrat hlasu zvonu do života obce v jistém smyslu završuje dlouholetý projekt obnovy památek v Nebřezinech.

[Celý článek →]

Kupní smlouva na pozemky z roku 1902

Díky panu Jiřímu Doubkovi, který nám ochotně poskytl originál staré kupní smlouvy na pozemky v Nebřezinech, vám můžeme ukázat dnes již historický dokument – smlouvu z roku 1902. Prodávajícím byl Pavel kníže z Metternich Winneburgu a kupujícím Josef Daněk, rolník z Nebřezin, který od knížete koupil parcelu a další pozemky u dřívější cesty Na Doubek.

 
[Celý článek →]

Tajemné obrázky: Několik snímků ze svátečních dnů

Paní Martina Urbánková nám zaslala 6 historických fotografií k sérii Tajemné obrázky z historie, které se patrně vztahují k průvodům 1. máje, nebo k jiným svátečním příležitostem, například k předávání čestných uznání některým zasloužilým občanům. Současně se pokusila s paní Hřebcovou identifikovat alespoň některé osoby na snímcích. [Celý článek →]

Tajemné obrázky: Kolo na Střele

kolo_na_streleSnímek někdy nazývaný „Partyzánský oddíl Kolo na Střele“ patří mezi nejzajímavější, ale také mezi kontroverzní dokumenty z dějin obce. Víme, že byl mezi občany poměrně rozšířen, ale bližší údaje (autor, místo a doba realizace) se nám nepodařilo spolehlivě zjistit. Informace o odbojové skupině Kolo na Střele jsou téměř mizivé a podařilo se nám vypátrat pouze jednoho žijícího pamětníka – člena skupiny.

[Celý článek →]

O staviteli barokního Plaska Matěji Ondřeji Kondelovi z Bílova

im005228Stavitel Kondel sice nebyl nebřezinským rodákem, ale po nějakou dobu zde žil se svou rodinou a výrazně změnil tvář Nebřezin výstavbou reprezentativní barokní budovy – dominanty této obce. Článek o jeho životě publikujeme na těchto stránkách s laskavým souhlasem Mgr. Petra Hubky, ředitele Státního oblastního archivu v Plzni. [Celý článek →]

Tajemné obrázky: Foto „U Jána“

u_jana_01Skupina na této fotografii je mimořádně zajímavá jak svérázným oblečením, tak personálním složením. Výraznou postavou například sedící starší muž s plnovousem v centrum skupiny, patrně oblečený v kožené zástěře – právě tak se oblékali kováři. Navíc – lze bez problémů lokalizovat místo, kde byla tato skupinka snímána: Na návsi, „U Jána“, jak byl tento prostor obyvateli obce nazýván, a nedaleko kovárny. [Celý článek →]

Tajemné obrázky: Občané ve svátečním

obcane_ve_svatecnimPrvní historická fotografie z naší série Tajemné obrázky z historie obce. Mnozí zařazovali tento snímek do 40. let minulého století. Pokud ale platí, že 3. osoba zprava vpředu je bývalý starosta pan Josef Kovářík, pak je foto určitě z 30. let (pan Kovářík zemřel v roce 1938). Bylo by zajímavé určit, při jaké příležitosti se tato skupina 30 mužů a 4 žen shromáždila. [Celý článek →]

Útok hloubkaře na pekařské auto u Nebřežin – rok 1945

praga-rndNa jaře roku 1945 došlo u Nebřežin k náletu amerického stíhače – hloubkaře na pekařské auto, které bylo při útoku zničeno. Nikdo z posádky automobilu nebyl zraněn, přesto šlo o život.

 

 

[Celý článek →]

Stavba nebřezinského mostu – 1932

0011Současný železobetonový most přes řeku Střelu v Nebřezinech nahradil původní starý dřevěný most. Původní termín stavby byl stanoven na rok 1935, projekt byl ale uspíšen, takže stavba začala již 20. února 1932. Most vyprojektovala firma Müller-Kapsa Praha a stavěla firma pana Emila Štěrby z Berouna.

[Celý článek →]

Stavba velkého železničního mostu na trase Plasy-Kaznějov

Stavba velkého železničního mostu u NebřezinMost vlastně nemá žádný jednotně používaný název. Ve staré literatuře je nazýván Nebřezinským, neboť leží blízko Nebřezin, v technické dokumentaci se setkáte s názvem Rybnický viadukt, neboť se klene nad údolím Rybnického potoka. Nejčastěji se mu prostě říká „velký železniční most“ u Nebřezin. Leží na trati č.160 Plzeň-Žatec, přibližně v polovině cesty mezi Kaznějovem a Plasy. Tato trať byla vybudována v letech 1871-1873, aby bylo možné dopravovat uhlí ze severočeské pánve do Plzně, Českých Budějovic a později i do Bavorska. V té době se uhlí těžilo i v okoli Kaznějova, v tzv. plzeňsko-manětínské pánvi.

[Celý článek →]