Výběr článků podle 'povodeň'

Povodeň r.1872 v Nebřezinech – podle nebřezinské kroniky

Rok 1872 přinesl pro obec Nebřežiny i okolí veliké změny a to následkem velké povodně dne 25. května totiž v sobotu před svátkem Nejsvětější Trojice Boží.

Toho dne spustil se již před polednem náramný liják a nikdo by nebyl očekával, že bude pršeti tak dlouho, neboť pršelo asi do šesti hodin odpoledne, všecky stružky a potoky vystoupily ze svých břehů a naplňovaly již mysl obyvatelstva obavou. Mezi devátou a desátou hodinou večerní protrhla se mračna, která po celý den hrozivě nad krajinou se vznášela, a vychrlila nesmírnou spoustu vody na zemi. Všecky mosty byly strhány i v Nebřežinech.

[Celý článek →]