Tajemné obrázky: Foto „U Jána“

u_jana_01Skupina na této fotografii je mimořádně zajímavá jak svérázným oblečením, tak personálním složením. Výraznou postavou například sedící starší muž s plnovousem v centrum skupiny, patrně oblečený v kožené zástěře – právě tak se oblékali kováři. Navíc – lze bez problémů lokalizovat místo, kde byla tato skupinka snímána: Na návsi, „U Jána“, jak byl tento prostor obyvateli obce nazýván, a nedaleko kovárny.

Dva různé snímky stejné skupiny

Tento starý snímek máme již od roku 2000 z okresního archivu. V říjnu 2011 nám stejný snímek v zachovalejším stavu poslala také paní Kletečková. Při podrobnějším zkoumání obou snímků jsme si ale všimli toho, že nejsou stejné! Byly vyfotografovány s malým časovým odstupem v řádu minut nebo jen desítek vteřin. Osoby na snímcích jsou v mírně jiném postoji, v pravé části stojí na jiném místě.

První snímek (poškozený) Druhý snímek

Děkujeme paní Kletečkové za zaslaný obrázek, jí zaslaná verze je nejzachovalejší. A dokazuje, že i lidé bydlící zcela mimo naši obec mají k této vesnici stále pěkný vztah.

Verze

Takže verze první: Fotograf chtěl možná zachytit svéráznou postavu kováře a přidal skupinku přihlížejících obyvatel, která svým oblečením zvláštní kolorit doby dokreslovala. (?)
Jiná úvaha: Pestré oblečení některých osob a zvláště typická budova vesnické hospody v pozadí navozuje druhou verzi. V roce 1912 byl v této budově založen ochotnický spolek Rozkvět, v hospodském sále bylo zřízeno divadelní podium, zakoupeny či vyrobeny kulisy z různého prostředí, reflektory, budka pro nápovědu, opona a dokonce i jakési propadliště. Je potvrzeno, že v obci skupina nadšených amatérských divadelníků někdy nacvičila i 2-3 představení v roce. Není snad na snímku skupina herců, třeba s rozsáhlým vesnickým komparsem?
A ještě jsme slyšeli třetí verzi: Takhle oblečeni prý chodili vesničané běžně v dřívějších dobách, snad někdy v 18. století… Ovšem tady by nám vznikl další problém: Zda v té době už byl běžně používán fotoaparát.
Všechny verze jsou trochu, ale jen trochu pravděpodobné. A tak tato zajímavá pohlednice zůstává dále tajemnou – neznáme autora, dobu ani zobrazené postavy. Může nám někdo poradit?

O sérii Tajemné obrázky z historie obce

V posledních letech se k nám dostaly mnohé zajímavé fotografie, které dokreslují historii naší obce. Často neznáme ani dobu, kdy byly snímány, ani jejich autory, a dokonce ani osoby na fotografii či místo jejího pořízení. Pro dnešní obyvatele či příbuzné fotografovaných osob však mají zvláštní kouzlo. A protože takových skvostů se jistě objeví celá řada, rozhodli jsme se, že zajímavé snímky postupně představíme i vám a pokusíme se – s vaší pomocí- objasnit okolnosti jejich vzniku.

Zajímají nás především zajímavé situace, zobrazující život obyvatel, ale i terénní a technologické proměny obce. Rodinné snímky bývají méně zajímavé. Takže: Pokusme se odkrýt tajemství života v Nebřežinech pomocí nových či klasických prostředků! Doporučujeme vám vyzkoušet zobrazení Flash verze, která vám umožní zobrazení větší podobizny každé osoby a její jméno (pokud se ji na fotografii podařilo identifikovat).

 

 

 

Přidejte svůj komentář