Výběr článků podle 'zajímavosti'

Kupní smlouva na pozemky z roku 1902

Díky panu Jiřímu Doubkovi, který nám ochotně poskytl originál staré kupní smlouvy na pozemky v Nebřezinech, vám můžeme ukázat dnes již historický dokument – smlouvu z roku 1902. Prodávajícím byl Pavel kníže z Metternich Winneburgu a kupujícím Josef Daněk, rolník z Nebřezin, který od knížete koupil parcelu a další pozemky u dřívější cesty Na Doubek.

 
[Celý článek →]

O dvou velkých pohřbech

Pro jednatřicetiletého Ladislava Výšku začínal poslední červnový den roku 1933 jako každý jiný. Domluvil se s kamarádem, že se spolu vypraví posekat trávu na horní část stráně na Panholci. A tak požádal rodiče, aby si vzali na starost rodinný, nepříliš výnosný obchůdek v domě č.p. 3, rychle se nasnídal, naklepal kosu, přibral si brousek a vydal se na cestu. Cestou kolem parketárny (klášterní rezidence) se ještě zastavil pro mladého, třiadvacetiletého Josefa Bejvančického, rovněž vyzbrojeného kosou a oba pokračovali s kosou na rameni v cestě. Černých mračen, která se hromadila nad údolím a vydávala stále větší hřmění, si příliš nevšímali. Ale sotva dorazili na vrchol stráně, spustil se hustý déšť, jeden blesk stíhal druhý a bouře jako by neměla konce. [Celý článek →]

Klukovské hry

(léta 1940-1950, za války a těsně po válce)

Nově postavenou školu v Plasích (1934) si děti moc neužily. Brzy po obsazení republiky německou armádou byly do budovy umístěny oddíly Hitler-Jugend a české děti přestěhovaly své třídy do různých náhradních prostor, např. do restaurací, do konventa a podobně. Dokonce byla zkrácena výuka tak, že žáci chodili do školy jen občas, pro zadaná cvičení. Což nám, chlapcům, samozřejmě vůbec nevadilo a bez problémů jsme si našli řadu zajímavých činností, jež nám zejména příroda přímo nabízela: [Celý článek →]

Jak se v Nebřežinech mluvilo

na-poli-w800Jak se mluvilo v Nebřežinech ve 40.-50. letech 20. stol.? Uvádíme dvě ukázky ve fonetickém přepisu:

Vo hajnovně

– Hele Ando, gde si, vylez z tý stodoly a poť si chvíli sednout tudle pot blumu, neska je strašnej hic!
– Tak to du. Chtěla sem eště připravit žentour na večer, uš nemáme co kravam, ale rači to necham. [Celý článek →]

Jak se v Nebřežinech muzicírovalo

Nepamatuji se, že by v Nebřežinech byla nějaká významnější kapela, ale vím, že se mnohé akce, zejména svatby, vojenské odvody, křtiny a pohřby nikdy neobešly bez „pěveckého“ programu s hudebním doprovodem, byť to bylo pouze se „zednickým klavírem“, tedy s harmonikou, nebo s flašinetem. Pár informací máme z období dvacátých až padesátých let. [Celý článek →]

Kolo u velkého železničního mostu

kolo-velky-most-05Od jara r.2013 nám chodí dotazy, kdo a proč zavěsil staré jízdní kolo na dva vysoké smrky v úrovni velkého mostu u Nebřezin. Přestože jde vlastně o černou skládku starého železa 🙂 , jen umístěnou vysoko nad zemí, návštěvníkům mostu se kolo v lese líbí a nápad oceňují. O co tedy jde? Je to výzva, soutěž, recese? Vyzvali jsme autory tohoto smělého činu, aby se nám ozvali.

Aktualizace září 2021: Po dlouhé době 8 let se nám ozval tvůrce této zábavné recese. První kolo věšel 11.9.2012 a protože už spadlo, vyměnil ho 18.9.2021 za růžovou skládačku. Nyní už tedy víme, že kolo u velkého mostu visí jen pro pobavení a to se mu daří 🙂

Tajemné obrázky: Kolo na Střele

kolo_na_streleSnímek někdy nazývaný „Partyzánský oddíl Kolo na Střele“ patří mezi nejzajímavější, ale také mezi kontroverzní dokumenty z dějin obce. Víme, že byl mezi občany poměrně rozšířen, ale bližší údaje (autor, místo a doba realizace) se nám nepodařilo spolehlivě zjistit. Informace o odbojové skupině Kolo na Střele jsou téměř mizivé a podařilo se nám vypátrat pouze jednoho žijícího pamětníka – člena skupiny.

[Celý článek →]

Tajemné obrázky: Občané ve svátečním

obcane_ve_svatecnimPrvní historická fotografie z naší série Tajemné obrázky z historie obce. Mnozí zařazovali tento snímek do 40. let minulého století. Pokud ale platí, že 3. osoba zprava vpředu je bývalý starosta pan Josef Kovářík, pak je foto určitě z 30. let (pan Kovářík zemřel v roce 1938). Bylo by zajímavé určit, při jaké příležitosti se tato skupina 30 mužů a 4 žen shromáždila. [Celý článek →]

Dolní tok řeky Střely navržen na seznam Evropsky významných lokalit v ČR!

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pověřená Ministerstvem životního prostředí) vypracovala odborný návrh evropsky významných lokalit v ČR.
Jednou z navržených lokalit je Kaňon Střely (kód CZ0324025), přesněji blízké okolí řeky Střely od Nebřežin po Dolní Hradiště s rozlohou přes 400 ha.

Lokalita je navržena v kategorii Přírodní památka. Toto území je zobrazeno na mapce.
Podrobné informace naleznete na stránkách www.natura2000.cz .