Výběr článků podle 'Střela'

Jak se v Nebřežinech ledovalo

aneb Co už v Nebřežinech na řece nikdy neuvidíte.

Ptáte se proč? Jednak proto, že už se namísto říčního ledu v restauracích používají docela jiné chladicí technologie. A také proto, že hospoda u Rothů, v širokém okolí známá dobře vychlazeným plzeňským a plaským pivem (a také chytře propojená Řeznictvím a uzenářstvím Eduarda Rotha) už dávno neexistuje, takže neexistují ani ledaři. [Celý článek →]

Klukovské hry

(léta 1940-1950, za války a těsně po válce)

Nově postavenou školu v Plasích (1934) si děti moc neužily. Brzy po obsazení republiky německou armádou byly do budovy umístěny oddíly Hitler-Jugend a české děti přestěhovaly své třídy do různých náhradních prostor, např. do restaurací, do konventa a podobně. Dokonce byla zkrácena výuka tak, že žáci chodili do školy jen občas, pro zadaná cvičení. Což nám, chlapcům, samozřejmě vůbec nevadilo a bez problémů jsme si našli řadu zajímavých činností, jež nám zejména příroda přímo nabízela: [Celý článek →]

Dolní tok řeky Střely navržen na seznam Evropsky významných lokalit v ČR!

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pověřená Ministerstvem životního prostředí) vypracovala odborný návrh evropsky významných lokalit v ČR.
Jednou z navržených lokalit je Kaňon Střely (kód CZ0324025), přesněji blízké okolí řeky Střely od Nebřežin po Dolní Hradiště s rozlohou přes 400 ha.

Lokalita je navržena v kategorii Přírodní památka. Toto území je zobrazeno na mapce.
Podrobné informace naleznete na stránkách www.natura2000.cz .