Tajemné obrázky: Kolo na Střele

kolo_na_streleSnímek někdy nazývaný „Partyzánský oddíl Kolo na Střele“ patří mezi nejzajímavější, ale také mezi kontroverzní dokumenty z dějin obce. Víme, že byl mezi občany poměrně rozšířen, ale bližší údaje (autor, místo a doba realizace) se nám nepodařilo spolehlivě zjistit. Informace o odbojové skupině Kolo na Střele jsou téměř mizivé a podařilo se nám vypátrat pouze jednoho žijícího pamětníka – člena skupiny.

Diskuse:

Představa, že právě v Nebřežinech existoval silný oddíl protifašistického odboje, vedený partyzánským generálem (?), byla docela přitažlivá. Také pan František Volf byl poněkud tajuplnou osobou, měl postavený malý domek mimo obec, u mostku přes kaznějovský potok (viz foto). S občany se příliš nesetkával. Rozhodujícím aktem zviditelnění se stalo stručné tiskové prohlášení na veřejné tabuli v květnu 1945 o konci války, napsané na (německém) psacím stroji bez diakritiky a podepsané „Cestny general partizanu Frantisek Volf “.

O vzniku fotosnímku do dnešní doby nezůstalo mnoho informací. Úvahy o vzniku v době německé okupace nejsou věrohodné: Gestapo a hustá síť konfidentů by byly s velkou určitostí tak velký útvar odhalily a zlikvidovaly. Žádný rozumný velitel by také nedopustil vytváření takovéhoto nebezpečného dokumentu. V letních měsících 1945 se zase začalo mnoho občanů stěhovat do pohraničí, na snímku bychom je už zbytečně hledali. Je tedy zřejmé, že foto vzniklo krátce po ukončení války, patrně v květnu, nejpozději v červnu. Některé informace udávají přímo datum 7. května 1945, který ale nelze ověřit. A další otázkou zůstává, zda všichni, kteří přišli na toto „fotografování“, měli něco společného s partyzánskou činností.

O konkrétní činnosti oddílu Kolo na Střele se nám bohužel dostatek spolehlivých údajů nepodařilo získat. Také proto, že tam údajně participovala i část občanů z jiných vesnic. Nebylo by tudíž korektní, abychom vyslovovali jakékoliv jednoznačné hodnotící tvrzení. Lze říci jen tolik, že naše fotografie dokumentuje složitost doby, v níž kdosi shromáždil 38 občanů z Nebřežin a z okolních obcí a stiskl spoušť aparátu …

kolo-nahled-flash
Flash verze s pokusem o identifikaci osob na fotografii Původní fotografie

Autoři identifikace: Vladimír Janouškovec, Věra Hřebcová, Jiří Svoboda st.
Pozn.: Jde pouze o pokus o identifikaci osob, skutečná jména osob na fotografii mohou být jiná. Pokud zjistíte chybnou identifikaci, nebo znáte jméno neznámé osoby, prosím napište nám.

Květnové povstání v Plzni

O činnosti oddílu Kolo na Střele je jen velmi málo  informaci. Jedna zmínka pochází z textu Vzpomínky na Plzeň – 1945, který sepsal Václav Hrbek, první poválečný starosta Plzně. Byl zakládajícím členem Revolučního národního výboru (RNV) a zúčastnil se květnového povstání v Plzni. V knize píše:

„Hlavním úkolem bylo, vyhledat, kontaktovat a soustředit organizačně všechny odbojové skupiny pod vedení RNV. To se v následujících dnech dařilo, a ve všech odbojových skupinách byla vyhlášena pohotovost. Pro úplnost uvádím přehled zaregistrovaných odbojových skupin, které se podílely na květnovém povstání v Plzni:

7. Partyzánská skupina „Kolo na Střele“ s velitelem Františkem Wolfem – Vlkovem z Nebřežin. Přidružené plzeňské skupiny : „Přemyslovci“vedení Josefem Klérem, „Bzučáci“ vedení Hugem Muschelíkem a Josefem Vaníčkem, skupina Dr. Šindlera.
… „

RNV postupně kontaktoval jednotlivé odbojové skupiny včetně Kola na Střele. V textu V. Hrbka je dále zmíněno, že Kolo na střele dále vedl major Muschelík, pozice p. Volfa je dále nejasná. I přes podrobný popis květnového povstání není v textu žádná zmínka, zda se bojů v Plzni zúčastnila i skupina Kolo na Střele nebo alespoň někteří její členové. Pravděpodobně se podíleli na osvobození Plas a dalších míst v okolí Plzně.
Zajímavé je, že V. Hrbek uvádí jméno F. Wolfa s dvojitým W. Přikláníme se k názoru, že pravé jméno je F. Volf. Dvojité W pravděpodobně vzniklo ve spojení s přezdívkou Vlk resp. Vlkov a překladem do němčiny či angličtiny vznikl Wolf.

Ing. Karel Vrchlavský členem Kola na Střele

V Novorolském zpravodaji z května 2005 byl publikován rozhovor s ing. Karlem Vrchlavským, který vzpomínal:

„Byli jsme zapojeni v domácím odboji jako členové partyzánského oddílu, který nesl název „Kolo na Střele“. Tento oddíl působil v oblasti Plzeň sever. Důstojnickým velením československého domácí odboje jsme byli odveleni do Karlových Varů, těsně po odchodu německých vojsk – Schörnerovi armády.“

Bohužel se nám nepodařilo kontaktovat p. Vrchlavského ani jiné členy oddílu Kolo na Střele.

Máte-li jakékoliv informace o partyzánském oddílu Kolo na Střele, fotografie nebo kontakty na členy nebo jejich potomky, kontaktujte nás na adrese info@nebreziny.cz .

 

Literatura:
Hrbek Václav, Vzpomínky na Plzeň – 1945, r.1993

 


O sérii Tajemné obrázky z historie obce

V posledních letech se k nám dostaly mnohé zajímavé fotografie, které dokreslují historii naší obce. Často neznáme ani dobu, kdy byly snímány, ani jejich autory, a dokonce ani osoby na fotografii či místo jejího pořízení. Pro dnešní obyvatele či příbuzné fotografovaných osob však mají zvláštní kouzlo. A protože takových skvostů se jistě objeví celá řada, rozhodli jsme se, že zajímavé snímky postupně představíme i vám a pokusíme se – s vaší pomocí- objasnit okolnosti jejich vzniku.

Zajímají nás především zajímavé situace, zobrazující život obyvatel, ale i terénní a technologické proměny obce. Rodinné snímky bývají méně zajímavé. Takže: Pokusme se odkrýt tajemství života v Nebřežinech pomocí nových či klasických prostředků! Doporučujeme vám vyzkoušet zobrazení Flash verze, která vám umožní zobrazení větší podobizny každé osoby a její jméno (pokud se ji na fotografii podařilo identifikovat).

 

 

 

10 komentářů “ Tajemné obrázky: Kolo na Střele ”

 1. Moje babička Julie Čechová roz. Kreibichová pocházela z Nebřezin, její maminka byl za svobodna Volfová. Já sám jsem na začátku padesátých let nějakou dobu strávil v Nebřezinech, když moji prarodiče byli vystěhováni z Plzně právě do vaší obce. Nemá někdo z vás nějakou vědomost o jméně Kreibich? Díky a přeji pěkný den…
  Jindřich Čech

 2. Ráda bych se dozvěděla něco bližšího o Františku Volfovi – Vlkovovi.V kronice města Plas jsem se dočetla, že měl smíšené manželství a že brzy po válce odešel do pohraničí.
  Pátrám po mém pradědečkovi, který se jmenoval Volf ,byl Nebřezin a měl moji babičku s Barborou Hanzlíčkovou. Protože si ji nevzal, není uveden v jejím rodném listě a tudíž jsme neznali ani jeho křestní jméno. Víme, že odešel do I. svět. a vrátil se z Itálie s manželkou, se kterou měl ještě 4 děti. Jeden jeho syn se jmenoval Mário.
  Ráda bych se dozvěděla, jestli František Volf z Kola na Střele byl mým pradědečkem. Pokud se dochovali mezi starousedlíky nějaké informace, budu ráda za sdělení. Děkuji,
  Jindřiška Uhlířová, Kaznějov

 3. Když chci vědět něco o odbojové skupině „Kolo na Střele“, musím do ústředních archivů a ne se jen opírat o vzpomínky soudruha Hrbka! Tato organizace působila na mnoha místech (Manětín, Čoubův mlýn,Odlezly, Nebřežiny, Kaznějov, Plasy, Kralovice) a byla koncem války dost aktivní, ale nešlo o partyzánskou jednotku jako někde na Slovensku či na Ukrajině. O to dnes působí trochu zvláštně, že zakladateli organizace hornickému důchodci Volfovi (ročník 1883) někdo (snad Okresní správní komise Kralovice) po válce dal tzv. čestný titul generála partyzánů. To zřejmě odradilo regionální badatele, aby se touto organizací seriozně zabývali.

 4. František Volf se narodil 7. dubna 1883. Po válce žil chvíli v Žihli a v roce 1947 například v Krušných horách ve Vejprtech. Jeho syn Mario (1919) měl být v květnu 1945 opravdu zraněn, jak, kde a kým bohužel nevím. Jeho osoba stojí za analýzu. Za Rakousko-Uherska fandil sociálním demokratům, v roce 1939 v odboji spolupracoval s komunisty a na konci války se mu podřizovali v kraji na Střele důstojníci. Proč? To by stálo za to zjistit…

 5. K dataci snímku: V kronice Plas je na str.49 zmínka, že dne 10.5. měla skupina partyzánů (pře 40) sraz v Kralovicích a pod vedením kapitána Svobody odjela do pohraničí. (nejprve do Žlutic…)… myslím, že snímek mohl vzniknout tehdy..
  V téže kronice uvádí jeden z účastníků odboje, že Volf si titul generála „udělil“ sám ještě přidán krátký popis že byl velmi autoritativní a neopatrný.

 6. Zajímavou roli v tom všem hrál i Revoluční okresní národní výbor Kralovice, který v květnu 1945 každého svévolně povyšoval, což dělá zmatek hlavně u aktivních i záložních důstojníků, kdy se najednou z poručíků stávají kapitáni a z kapitánů majoři atd. člověk se kvůli tomu vždy musí podívat do výnosů ministerstva národní obrany, kdy byli doopravdy všichni po válce povýšeni či nepovýšeni. Každopádně odboj tam byl a jsou tam opravdoví odbojáři, ale ten Volf vše podivně komplikuje a je zajímavé, že jej starého hornického důchodce i po válce kdekdo poslouchal…

 7. No… já jsem nikde nevyčetl, že se mu podřizovali v kraji na Střele důstojníci a ani, že ho po válce kdekdo poslouchal… Dle výše zmiňované kroniky mě připadá, že moc vážený nebyl… k partyzánům „verboval“ kdekoho na potkání slovy: „zapíšu si tě“ a by neopatrný a autoritativní. Těsně po válce KSČ prohlásila, že nikdy nebyl a nebude jejím členem … Jiní prý byli vůči Volfovi opatrní i pro jeho smíšené manželství. To, že po válce odešel z rodných Nebřežin je také zvláštní…. Tím „božechraň“ vůbec nechci nijak snižovat jeho zásluhy protože o tom nic víc nevím… Snad jen to, že se narodil 11.4.1884 v Nebřežinech 44 a jeho otec třicetiletý František Wolf (psáno dvojité W – viz úvahy o V a W výše) byl zedník stejně jako dědeček Jan Wolf. Matka Kateřina byla dcera Jakuba Frány havíře z Obory. A Mário (o němž píšete výš) byl zřejmě synem jeho bratra Rudolfa (1891 – 1929)…

 8. Je třeba jít do archivů a tak jsou dokumenty zcela jasné, že se mu důstojníci podřizovali a on je „povyšoval“. Po válce žil chvíli v Žihli a potom dlouho ve Vejprtech. Tam prý byl obviněn z „násilného smilstva“ (může být pomluva), ale existuje výpověď jednoho skutečného partyzána a parašutisty, že se to on snažil po válce jako funkcionář Svazu čs. partyzánů „zamést pod koberec“, aby se partyzánské hnutí nestalo obětí pomlouvačných kampaní. Každopádně pan Volf nevypadá na fotkách z roku 1945 jako jurodivý znásilňovač. Pořád se hlásil ke komunistům a Stalinovi a to je možná důvod, že dokázal v období leden-duben 1945 zblbnout důstojníky v širokém okolí. Na stránky Nebřeziny.cz zároveň posílám jedno foto jako doklad svých tvrzení…
  Potvrzení 1947 Václav Baxa

 9. A prosím Vás pane Marku, ve kterých archivech zjistím kteří důstojníci z kraje na Střele se mu podřizovali. A ještě kde zjistím podrobnosti o Vašich info: …Tato organizace působila na mnoha místech (Manětín, Čoubův mlýn, Odlezly, Nebřežiny, Kaznějov, Plasy, Kralovice) a byla koncem války dost aktivní.. (viz příspěvek výše). Dost mě to zajímá… děkuji za odpověď a zdravím Vás.. M. Šp.

 10. Dobrý den. Před časem jsem Vám zaslal dosti důležité informace ohledně Františka Volfa včetně fotografií. Je mi velmi líto, že tato konkrétní informace ohledně jeho pohřbu ve Vejprtech a ohledně soužití s mou babičkou, Kateřinou Mikoláškovou, členkou partizánského oddílu „Kolo na Střele“ zapadla a již se nikde neobjevila. Osobně jsem navštívil i Nebřeziny abych se podíval na místo, kde spolu žili a popovídal si o tom i s několika pamětníky z nebřezin. Myslím si, že je to velmi cenný kousek do vašich pamětí a fotografie z pohřbu pana Volfa za účasti mnoha partyzánů jistě dokazuje, že ho měli v obrovské úctě. Nemyslíte?? M. Mikolášek, tel. 775 791 254

Přidejte svůj komentář