Tajemné obrázky: Kolo na Střele

kolo_na_streleSnímek někdy nazývaný „Partyzánský oddíl Kolo na Střele“ patří mezi nejzajímavější, ale také mezi kontroverzní dokumenty z dějin obce. Víme, že byl mezi občany poměrně rozšířen, ale bližší údaje (autor, místo a doba realizace) se nám nepodařilo spolehlivě zjistit. Informace o odbojové skupině Kolo na Střele jsou téměř mizivé a podařilo se nám vypátrat pouze jednoho žijícího pamětníka – člena skupiny.

Diskuse:

Představa, že právě v Nebřežinech existoval silný oddíl protifašistického odboje, vedený partyzánským generálem (?), byla docela přitažlivá. Také pan František Volf byl poněkud tajuplnou osobou, měl postavený malý domek mimo obec, u mostku přes kaznějovský potok (viz foto). S občany se příliš nesetkával. Rozhodujícím aktem zviditelnění se stalo stručné tiskové prohlášení na veřejné tabuli v květnu 1945 o konci války, napsané na (německém) psacím stroji bez diakritiky a podepsané „Cestny general partizanu Frantisek Volf “.

O vzniku fotosnímku do dnešní doby nezůstalo mnoho informací. Úvahy o vzniku v době německé okupace nejsou věrohodné: Gestapo a hustá síť konfidentů by byly s velkou určitostí tak velký útvar odhalily a zlikvidovaly. Žádný rozumný velitel by také nedopustil vytváření takovéhoto nebezpečného dokumentu. V letních měsících 1945 se zase začalo mnoho občanů stěhovat do pohraničí, na snímku bychom je už zbytečně hledali. Je tedy zřejmé, že foto vzniklo krátce po ukončení války, patrně v květnu, nejpozději v červnu. Některé informace udávají přímo datum 7. května 1945, který ale nelze ověřit. A další otázkou zůstává, zda všichni, kteří přišli na toto „fotografování“, měli něco společného s partyzánskou činností.

O konkrétní činnosti oddílu Kolo na Střele se nám bohužel dostatek spolehlivých údajů nepodařilo získat. Také proto, že tam údajně participovala i část občanů z jiných vesnic. Nebylo by tudíž korektní, abychom vyslovovali jakékoliv jednoznačné hodnotící tvrzení. Lze říci jen tolik, že naše fotografie dokumentuje složitost doby, v níž kdosi shromáždil 38 občanů z Nebřežin a z okolních obcí a stiskl spoušť aparátu …

kolo-nahled-flash
Flash verze s pokusem o identifikaci osob na fotografii Původní fotografie

Autoři identifikace: Vladimír Janouškovec, Věra Hřebcová, Jiří Svoboda st.
Pozn.: Jde pouze o pokus o identifikaci osob, skutečná jména osob na fotografii mohou být jiná. Pokud zjistíte chybnou identifikaci, nebo znáte jméno neznámé osoby, prosím napište nám.

Květnové povstání v Plzni

O činnosti oddílu Kolo na Střele je jen velmi málo  informaci. Jedna zmínka pochází z textu Vzpomínky na Plzeň – 1945, který sepsal Václav Hrbek, první poválečný starosta Plzně. Byl zakládajícím členem Revolučního národního výboru (RNV) a zúčastnil se květnového povstání v Plzni. V knize píše:

„Hlavním úkolem bylo, vyhledat, kontaktovat a soustředit organizačně všechny odbojové skupiny pod vedení RNV. To se v následujících dnech dařilo, a ve všech odbojových skupinách byla vyhlášena pohotovost. Pro úplnost uvádím přehled zaregistrovaných odbojových skupin, které se podílely na květnovém povstání v Plzni:

7. Partyzánská skupina „Kolo na Střele“ s velitelem Františkem Wolfem – Vlkovem z Nebřežin. Přidružené plzeňské skupiny : „Přemyslovci“vedení Josefem Klérem, „Bzučáci“ vedení Hugem Muschelíkem a Josefem Vaníčkem, skupina Dr. Šindlera.
… „

RNV postupně kontaktoval jednotlivé odbojové skupiny včetně Kola na Střele. V textu V. Hrbka je dále zmíněno, že Kolo na střele dále vedl major Muschelík, pozice p. Volfa je dále nejasná. I přes podrobný popis květnového povstání není v textu žádná zmínka, zda se bojů v Plzni zúčastnila i skupina Kolo na Střele nebo alespoň někteří její členové. Pravděpodobně se podíleli na osvobození Plas a dalších míst v okolí Plzně.
Zajímavé je, že V. Hrbek uvádí jméno F. Wolfa s dvojitým W. Přikláníme se k názoru, že pravé jméno je F. Volf. Dvojité W pravděpodobně vzniklo ve spojení s přezdívkou Vlk resp. Vlkov a překladem do němčiny či angličtiny vznikl Wolf.

Ing. Karel Vrchlavský členem Kola na Střele

V Novorolském zpravodaji z května 2005 byl publikován rozhovor s ing. Karlem Vrchlavským, který vzpomínal:

„Byli jsme zapojeni v domácím odboji jako členové partyzánského oddílu, který nesl název „Kolo na Střele“. Tento oddíl působil v oblasti Plzeň sever. Důstojnickým velením československého domácí odboje jsme byli odveleni do Karlových Varů, těsně po odchodu německých vojsk – Schörnerovi armády.“

Bohužel se nám nepodařilo kontaktovat p. Vrchlavského ani jiné členy oddílu Kolo na Střele.

Máte-li jakékoliv informace o partyzánském oddílu Kolo na Střele, fotografie nebo kontakty na členy nebo jejich potomky, kontaktujte nás na adrese info@nebreziny.cz .

 

Literatura:
Hrbek Václav, Vzpomínky na Plzeň – 1945, r.1993

 


O sérii Tajemné obrázky z historie obce

V posledních letech se k nám dostaly mnohé zajímavé fotografie, které dokreslují historii naší obce. Často neznáme ani dobu, kdy byly snímány, ani jejich autory, a dokonce ani osoby na fotografii či místo jejího pořízení. Pro dnešní obyvatele či příbuzné fotografovaných osob však mají zvláštní kouzlo. A protože takových skvostů se jistě objeví celá řada, rozhodli jsme se, že zajímavé snímky postupně představíme i vám a pokusíme se – s vaší pomocí- objasnit okolnosti jejich vzniku.

Zajímají nás především zajímavé situace, zobrazující život obyvatel, ale i terénní a technologické proměny obce. Rodinné snímky bývají méně zajímavé. Takže: Pokusme se odkrýt tajemství života v Nebřežinech pomocí nových či klasických prostředků! Doporučujeme vám vyzkoušet zobrazení Flash verze, která vám umožní zobrazení větší podobizny každé osoby a její jméno (pokud se ji na fotografii podařilo identifikovat).

 

 

 

2 komentáře “ Tajemné obrázky: Kolo na Střele ”

  1. Moje babička Julie Čechová roz. Kreibichová pocházela z Nebřezin, její maminka byl za svobodna Volfová. Já sám jsem na začátku padesátých let nějakou dobu strávil v Nebřezinech, když moji prarodiče byli vystěhováni z Plzně právě do vaší obce. Nemá někdo z vás nějakou vědomost o jméně Kreibich? Díky a přeji pěkný den…
    Jindřich Čech

  2. Ráda bych se dozvěděla něco bližšího o Františku Volfovi – Vlkovovi.V kronice města Plas jsem se dočetla, že měl smíšené manželství a že brzy po válce odešel do pohraničí.
    Pátrám po mém pradědečkovi, který se jmenoval Volf ,byl Nebřezin a měl moji babičku s Barborou Hanzlíčkovou. Protože si ji nevzal, není uveden v jejím rodném listě a tudíž jsme neznali ani jeho křestní jméno. Víme, že odešel do I. svět. a vrátil se z Itálie s manželkou, se kterou měl ještě 4 děti. Jeden jeho syn se jmenoval Mário.
    Ráda bych se dozvěděla, jestli František Volf z Kola na Střele byl mým pradědečkem. Pokud se dochovali mezi starousedlíky nějaké informace, budu ráda za sdělení. Děkuji,
    Jindřiška Uhlířová, Kaznějov

Přidejte svůj komentář