Nebřezinské občanské sdružení

Nebřezinské občanské sdružení vzniklo 15.4.2011 za účelem rozvíjení Nebřezin. Má dva hlavní cíle, a to rozvoj kulturně společenské stránky (např. akce pro děti či pro seniory…) a zkvalitnění prostředí naší obce (dle návrhů členů sdružení). Členem sdružení se může stát každý, nezávisle na skutečnosti, jestli je řádným občanem Nebřezin či ne. Jsou vítání všichni, kdo mají zájem na pozdvižení a zvelebení naší vesničky. V případě zájmu můžete kontaktovat kteréhokoliv člena Výboru, nebo se zúčastnit schůze Výboru.

Členové výboru NOS:

předseda: Ing. František Zídek
místopředseda: Naděžda Eretová
revizor: Jiřina Urbánková
hospodář: Vladěna Kašková
zapisovatel: Jitka Majerová
ostatní: Jiří Plaček ml.
Iveta Mannová
Jan Žižka

 

Stanovy NOS ke stažení v souboru PDF

Transparentní účet č. 6449910001/5500

Logo NOS: