Výběr článků podle 'Kronika'

Junák v Nebřezinech – kronika nalezena!

Junák v Nebřezinech - kronika nalezena!V srpnu roku 2007 uplynulo 100 let od založení skautské organizace. Náhoda přála tomu, abychom jen pár dní před tímto výročím objevili dávno zapomenutou kroniku prvního junáckého oddílu v Nebřezinech z let 1945-1948! Spolu s kronikou byly nalezeny také staré fotografie, kresby, různé doklady, další zápisky a dokumenty.

[Celý článek →]

2. světová válka v Nebřezinech – opis z kroniky

rukopis1

Nebřezinská kronika byla za 2. světové války Němci zabavena, naštěstí však nebyla zničena. Asi právě proto nejsou události válečných let vepsány postupně, ale jako delší a souvislý text s názvem Poroba našeho národa od r.1939 do r.1945. Věnujte kousek svého času přečtení celého článku a dozvíte se nejen o zajímavostech z Nebřezin v době okupace, ale hlavně o hrdinství obyčejných lidí, kteří díky vám přestanou být po mnoha letech zapomenuti. [Celý článek →]

Povodeň r.1872 v Nebřezinech – podle nebřezinské kroniky

Rok 1872 přinesl pro obec Nebřežiny i okolí veliké změny a to následkem velké povodně dne 25. května totiž v sobotu před svátkem Nejsvětější Trojice Boží.

Toho dne spustil se již před polednem náramný liják a nikdo by nebyl očekával, že bude pršeti tak dlouho, neboť pršelo asi do šesti hodin odpoledne, všecky stružky a potoky vystoupily ze svých břehů a naplňovaly již mysl obyvatelstva obavou. Mezi devátou a desátou hodinou večerní protrhla se mračna, která po celý den hrozivě nad krajinou se vznášela, a vychrlila nesmírnou spoustu vody na zemi. Všecky mosty byly strhány i v Nebřežinech.

[Celý článek →]

Nebřezinská továrna na parkety – zápis z plaské farní kroniky

im005228Co zapsal do plaské farní kroniky děkan Streer

O nebřezinské parketárně

V roce 1721 za plaského cisterciáckého opata Evžena Tyttla požádal u plaské klášterní vrchnosti plaský stavitel Matěj Ondřej Kondel, manželský syn Jana Kondela, rozeného v plaské vsi v Bílově, aby mu mohlo být nejmilostivěji propůjčeno stavební místo na panském plaském pozemku a půdě vzhledem k jeho věrně poskytovaným službám při výstavbě nových kostelů, kaplí, dvorů a zvláště nynějšího nádherného konventu. [Celý článek →]