Dolní tok řeky Střely navržen na seznam Evropsky významných lokalit v ČR!

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (pověřená Ministerstvem životního prostředí) vypracovala odborný návrh evropsky významných lokalit v ČR.
Jednou z navržených lokalit je Kaňon Střely (kód CZ0324025), přesněji blízké okolí řeky Střely od Nebřežin po Dolní Hradiště s rozlohou přes 400 ha.

Lokalita je navržena v kategorii Přírodní památka. Toto území je zobrazeno na mapce.
Podrobné informace naleznete na stránkách www.natura2000.cz .

Jeden komentář k článku “ Dolní tok řeky Střely navržen na seznam Evropsky významných lokalit v ČR! ”

  1. Myslím si že údolí řeky je nádherné, ovšem dle mého názoru by měla být přírodní rezervace vyhlášena i v údolí Střely v okolí Malé Černé Hati, Stražiště a Mladotic, ve kterém se nacházejí i unikátní zříceniny vojenských pevností ze světové války.

Přidejte svůj komentář