Tři černé sešity

Tři černé sešity

Ze vzpomínek Josefa Svobody


Z úcty a jako

vzpomínku k 70. výročí

popravy či odsouzení k několika letům vězení
skupiny statečných občanů
z Plas, Nebřezin, Kaznějova a dalších obcí

otevíráme

epizodu z válečných let

1943-1945

Vybral a vybrané kapitoly komentuje PhDr. Jiří Svoboda

 


PhDr. Jiří Svoboda: Úvod

Válka skončila. Celé dny a noci vysílal rozhlas jména vězňů, vracejících se domů z německých lágrů. Otec se objevil zcela nečekaně až 18.5.1945 ve dvě hodiny v noci. Po setkání s manželkou prý požádal, aby synové nebyli probouzeni a dlouho se na ně díval. Hubený, zesláblý, řadu vyražených zubů a především s dědictvím několikaletého pobytu v lágrech a věznicích – s diagnózou TBC (tuberkulóza), jejíž těžší formy byly v té době nevyléčitelné. A tak později každoročně otec prožil několik měsíců v nemocnicích či v jiných léčebných zařízeních. V jednom roce dokonce celých devět měsíců. Po dalším vážném zhoršení stavu byl poslán do Prosečnice, kde se pokoušeli léčit podobné stavy chirurgickými zákroky, s vysokým rizikem mortality. Než odjel, uvědomil jsem si, že se třeba nemusí vrátit a že jsme si o těch jeho nejtěžších létech mnoho neřekli. A tak jsem mu přinesl 3 linkované sešity A4: Věděl jsem, že by si velice přál, abychom my, jeho synové, věděli, co museli prožít někteří z jeho generace. Otec zasedl a v průběhu zbývajících 2-3 týdnů tyto 3 sešity skoro celé popsal, byť neměl čas celý text nějak stylisticky cizelovat. Z Prosečnice už se nevrátil.

Zde jsou některé výňatky z jeho sešitů o prvých střetech s Gestapem:

 

1. kapitola: Moje paměti ze smutných dob

Aktualizace:
Protože se nám nepodařilo kontaktovat se s některými příbuznými účastníků a získat jejich souhlas uvedením materiálů a fotografií na webu Nebřeziny.cz, prozatím zveřejnění dalších kapitol odkládáme. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

Přidejte svůj komentář