Plán činnosti spolku Nebřezinské občanské sdružení na rok 2020

Plán činnosti spolku na rok 2020, jak byl schválen jeho veřejnou výroční členskou schůzí dne 18.1.2020. V průběhu roku může dojít k drobným změnám. 

 

18. 1. 2020, 15.00 hod. Výroční členská schůze
  Hostinec
8. 2. 2020, 15.00 hod. Dětský karneval
  Hostinec
16. 2. 2020, 15.00 hod. Zvyky v období od adventu do velikonoc – přednáška pí Dienstpierové; vystoupí soubor Střelička ze ZUŠ Plasy
  Hostinec
29. 2. 2020, odpoledne Masopust
  Sraz masek v hostinci v 11.00 hod.
28. 3. 2020, 15.00 hod. Velikonoční dílničky – zrušeno
  Hostinec
4. 4. 2020, celý den Propagační stánek při pochodu Gympl na cestách – zrušeno
  Kontrolní bod u hostince
2. 5. 2020, 16.00 hod. Májová mariánská slavnost u kapličky – zrušeno
  Pořádá NOS spolu s farností Plasy
15. 5. 2020, 17.00 hod. Setkání u sv. Jána; svatojánská slavnost – zrušeno
  Pořádá NOS spolu s farností Plasy
16. 5. 2020, 9.00 hod. Nohejbalový turnaj o pohár Nebřezin – zrušeno
  Hřiště p. Staňka
30. 5. 2020, 14.00 hod. Dětský den 
  Na hřišti u řeky
7. 6. 2020, 7.30 hod. Zájezd do Liběchova k zahájení sochařského sympozia na téma k odkazu V. Levého
  (uskuteční se dle zájmu občanů)
14. 8. 2020, 17.30 hod. Slavnost prvního automatického zvonění zvonu Benedikt
   
14. 8. 2020, 20.00 hod. Pouťová zábava s vystoupením Luďky Kuralové
  Hostinec
6. 9. 2020, celý den Účast na otevření křížové cesty k poctě V. Levého
  Kožlany
11. 9. 2020, 10.00 hod. Konference Osobnost sochaře Václava Levého (1820 – 1870)
  Santiniho sál, CSD NTM v Plasích
13. 9. 2020, 15.00 hod. Slavnost k odhalení pocty Václavu Levému v Nebřezinech
  Náves, hostinec
19. 9. 2020, 14.00 hod. Mykologická vycházka spojená s besedou
  Určování hub v terénu, hostinec – výstava hub
10. 10. 2020, 15.00 hod. Žehnání domů a rodin – zrušeno
  Zahájení slavnosti u kapličky; pořádá NOS s farností Plasy
24. 10. 2020, 18.00 hod. Lampionový průvod obcí
  Sraz u hostince v 17.45 hod.
9. 11. 2020, 17.00 hod. Svatomartinský pochod
  Pořádá NOS spolu s farností Plasy
29. 11. 2020, 17.00 hod. Rozsvícení vánočního stromu
  U hostince
4. 12. 2020, 17.00 hod. Mikulášská besídka pro děti
  Hostinec

 

Spolkové aktivity

Zvon Benedikt – pořízení a zprovoznění automatického zvonění

 • nový zvon Benedikt osazen v kapličce s úpravou zavěšení pro automatické zvonění
 • ve spolupráci s Měú Plasy probíhá příprava technického řešení elektrického připojení, jeho vedení a projednávání s dotčenými orgány
 • u firmy Zvonařství Manoušek z Prahy objednáno pořízení automatického zvonění
 • probíhají aktivity k získání finančních prostředků; možnost sponzorských příspěvků
 • snahy směřují k zahájení pravidelného zvonění v obci ode dne 27. 6. 2020 (viz akce)

Sochař Václav Levý (1820 – 1870) – vytvoření pamětního místa k poctě rodákovi

 • u příležitosti dvojího významného výročí slavného rodáka v letošním roce pokračují práce na realizaci pamětního místa v centru obce
 • na místo dovezeny a osazeny dva velké trachytové kameny z lomu Štenská, které spolu s již vysazenými plaskými lipkami tvoří základ kompozice přírodního pomníku
 • u firmy Kamenosochařství Lukáš Řezníček z Chválenic objednáno kamenické opracování kamenů a jejich úprava pro osazení pamětní desky
 • v režii autorů, výtvarníka a grafika Pavla Mutínského z Plzně a sochaře Františka Bálka z Chrudimi, pokračují práce na realizaci bronzové pamětní plakety
 • probíhají aktivity k získání finančních prostředků; možnost sponzorských příspěvků
 • snahy směřují ke slavnostnímu odhalení pamětní desky dne 12. 9. 2020 a tím naplnění pocty našemu rodákovi u příležitosti 200 let od jeho narození 14. 9. 1820 (viz akce)

Publikace „Nebřeziny“

 • práce na publikaci pozastaveny; budou pokračovat po naplnění výše uvedených aktivit

Pohlednice obce Nebřeziny

 • probíhá typování a příprava nových pohlednicových námětů (zvon, V. Levý)
 • aktuálně je dost dříve vydaných pohlednic; k dostání u předsedy spolku a v hospodě

Příprava pocty rodákovi staviteli Antonínu Müllerovi (1852–1927)

 • připomenutí si zasluhuje spoluzakladatel firmy Müller & Kapsa, jedné z největších stavebních společností v Čechách první poloviny 20. století
 • osloveni výtvarníci k vytvoření návrhů připomenutí významného rodáka v rodné obci
 • snaha připravit řešení do roku 2022 k významnému výročí 170 let od narození              

Dětský sportovní kroužek

 • další pokračování činnosti kroužku s cílem umožnit našim dětem organizované pohybové aktivity a sportovní vyžití v místě jejich bydliště

 

Všem příznivcům a podporovatelům děkujeme za přízeň a přejeme krásné dny!

 

 

Přidejte svůj komentář