Jak se v Nebřežinech cvičilo

dtj-1916Prohlížíme-li dnes některou ze skupinových fotografií členů Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) v Nebřežinech z roku 1929, stojíme před záhadou: Jak je možné, že v tak malé vesnici existovala jednota, v níž se zapojily do cvičení desítky dětí, mládeže i dospělých? Jak je možné, že tito členové DTJ, převážně z dělnických, relativně chudých rodin, obětovali i v období nezaměstnanosti peníze na jednotné cvičební úbory, na čestné vlajky, ale také na vybavení provizorní tělocvičny drahým gymnastickým nářadím?

DTJ si totiž důmyslně upravila a vybavila část restauračního sálu v bývalém hostinci u Rothů např. žíněnkami, bradly, švédskými lavičkami a kvalitní železnou hrazdou, kterou bylo možno zakotvit do podlahy za spolehlivé kovové záchyty. Dodnes si pamatuji, jak skupina dorostenců a mužů v období kolem roku 1950 zkoušela v obci oživit tělovýchovu a dva z nich – snad čtyřicátníci – „vystřihli“ na hrazdě parádní veletoč včetně „zapíchnutého“ doskoku. Vážení, to se nedalo předvést „zkusmo“, tomu musela předcházet kdesi v minulosti vydatná fyzická příprava, založená na pevné vůli, vytrvalosti a vnitřní radosti!

Méně úspěšně se rozvíjely kolektivní sporty. Ve čtyřicátých a padesátých letech se hrála na hřišti u mostu česká házená (okresní přebor), poté se rozvíjel zájem o odbíjenou, ale nikdy se to nedotáhlo na nějaký organizovaný systém, spíše šlo o dílčí turnaje. V určitém období hrával v prvním mužstvu okresního přeboru v kopané za Kaznějov fotbalový útočník Kovářík („Mouček“) a obránce Koza. Hráli tak úspěšně, že se na zápasy do Kaznějova vypravovaly celé skupiny nebřežinských fanoušků.

A nemělo by být zapomenuto na turistiku, v níž sehrál neopominutelnou úlohu junácký oddíl!

Bohužel, pak nastoupilo období vylidňování vesnic a s ním i rozpad pravidelných tělovýchovných aktivit. Myslím, že jedinou stále provozovanou tělesnou aktivitou mladých chlapců a mužů byl výcvik požárního družstva. I ten zanikl koncem osmdesátých let. Přesto se lze na historii tělovýchovy v Nebřežinech ohlédnout s úctou.


První fotografie DTJ v Nebřežinech z roku 1913
___


DTJ v Nebřežinech, 1916
___


DTJ v Nebřežinech, pravděpodobně r. 1918
___


DTJ v Nebřežinech, 1929
___


DTJ v Nebřezinech, 1932.
V pozadí dům p. Majera (naproti restauraci U Rothů), dnes už je dům zbourán.
___


DTJ v Nebřezinech, 1932.
___


DTJ v Nebřezinech, 1932.
Uprostřed cvičitel hochů p. Urbánek, vedle něho cvičitelka dívek Anežka Kliková (později Svobodová)
___

 


Přehled kapitol

1. kapitola : Jak se v Nebřežinech muzicírovalo – aktualizováno o část „Ďábelské housle“

2. kapitola : Jak se v Nebřežinech cvičilo

3. kapitola : Jak se v Nebřežinech ochotničilo

4. kapitola : Jak se v Nebřežinech mluvilo

5. kapitola : Klukovské hry

6. kapitola : Jak se v Nebřežinech ledovalo

7. kapitola : Jak se v Nebřežinech měřil čas

8. kapitola : Záhada ztracených domů – nové

9. kapitola : O dvou velkých pohřbech – nové

 

 

Přidejte svůj komentář